onli-films.at.ua
Среда, 21.08.2019, 15:15
» Меню сайта
» Правознавство
1.ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

3.КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

4.КРИМІНАЛІСТИКА

5.ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

6."МАЛА" СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

7.ОБЩАЯ И КРИМИНАЛЬНАЯ СЕКСОЛОГИЯ

8.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

9.АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ ENGLISH FOR LAW STUDENTS

10.СЛОВНИЧОК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

11.КРИМІНОЛОГІЯ

12.ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

13.СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

14.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

15.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

16.МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

17.ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні

18.ТРУДОВІ СПОРИ

Державні нотаріальні архіви

Діяльність державних нотаріальних архівів регулюється Положен­ням про державний нотаріальний архів [18]. Згідно із ст. 23 Закону державні нотаріальні архіви створюються в обласних центрах, містах Києві, Севастополі та Сімферополі для тимчасового (до 75 років) цен­тралізованого зберігання нотаріальних документів, передавання їх у відповідний державний архів, подання методичної та практичної допо­моги фондоутворювачам у вдосконаленні роботи з документами. Державний нотаріальний архів є юридичною особою, що має пе­чатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуван­ням. Державний нотаріальний архів очолює завідуючий, якого призна­чає на посаду і звільняє з неї управління юстиції. Державні нотаріаль­ні архіви є складовою Національного архівного фонду України. Основні завдання державного нотаріального архіву:
•  комплектування документами, склад яких передбачений Поло­женням [18];  
•  забезпечення збереження та використання документів, що знахо­дяться на зберіганні;
•  підготовка та своєчасне передавання документів на зберігання до відповідного державного архіву з додержанням правил і вимог головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України. Державний нотаріальний архів відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі основні функції:
•  складає графіки приймання документів від фондоутворювачів;
•  згідно з цими графіками приймає документи не пізніше двох років після закінчення 10-річного строку їх зберігання у фондоутворю-вачів;
•  забезпечує збереження документів;  
•  здійснює експертизу цінності документів, що розміщуються в архіві;  
•  здійснює контроль за збереженням документів у фондоутворю-вачів, подає їм методичну та практичну допомогу щодо впорядку­вання документів і підготовки їх до здачі в архів;
•  видає дублікати і засвідчує вірність копій і виписок з документів, які зберігаються в архіві, з додержанням вимог ст. 8 Закону;  
•  веде облік документів, переданих за запитами органів, згідно із Законом;
•  реєструє заповіти, що прирівнюються до нотаріально посвідче­них, веде алфавітні книги їх обліку. Державний нотаріальний архів з метою виконання покладених на нього завдань має право:  
•  вимагати від завідуючих державними нотаріальними конторами, приватних нотаріусів та посадових осіб виконавчих комітетів відповідних рад народних депутатів додержуватись правил робо­ти з архівними документами, здійснювати контроль за їх збере­женням та використанням;
•  давати нотаріусам рекомендації з питань, що входять до компе­тенції архіву;  
•  перевіряти стан зберігання нотаріальних документів;
•   у разі потреби залучати до перевірки документів працівників органів нотаріату як експертів і консультантів;
•   інформувати Міністерство юстиції України про стан архівної ро­боти та вносити пропозиції щодо її вдосконалення. Фондоутворювачами архівів є державні нотаріальні контори, при­ватні нотаріуси, посадові особи виконавчих комітетів відповідних місцевих рад і посадові особи, які посвідчують заповіти та доручення, що прирівнюються до нотаріально посвідчених.
» Поиск
» Статистика

18.206.15.215

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

» Карта

free counters
» Форма входа
Copyright MyCorp © 2019Конструктор сайтов - uCoz