onli-films.at.ua
Среда, 21.08.2019, 15:11
» Меню сайта
» Правознавство
1.ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

3.КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

4.КРИМІНАЛІСТИКА

5.ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

6."МАЛА" СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

7.ОБЩАЯ И КРИМИНАЛЬНАЯ СЕКСОЛОГИЯ

8.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

9.АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ ENGLISH FOR LAW STUDENTS

10.СЛОВНИЧОК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

11.КРИМІНОЛОГІЯ

12.ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

13.СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

14.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

15.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

16.МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

17.ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні

18.ТРУДОВІ СПОРИ

ПРАВОВИЙ СТАТУС ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ

1.   Порядок створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.
2.   Членство в об'єднанні.
3.   Повноваження об'єднання співвласників та його статутних органів.  

Методичні рекомендації
1. При розкритті порядку створення об'єднання співвласників ба­гатоквартирного будинку слід звернутися до термінології, яка існує в деяких країнах світу, дати пояснення поняття "кондомініум", виз­начити його походження. Аналіз нормативної бази (Постанова Кабінету Міністрів України № 588 від 31 липня 1995 р. та Закон "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку") має спиратися на порівняння з іншими шляхами організації утримання житла, і зокрема це можна проілюс­трувати на прикладі кооперативів, мешканці яких сплатили пай і та­кож мають незалежне право власності на свої квартири, утримують та використовують неподільне і загальне майно будинку. Далі необхідно визначити мету, створення, завдання, функції об' єднання і зазначити, що воно не має на меті одержання прибутку для розподілу між членами об'єднання. Створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку необхідно розглядати через дотримання основних процедурних ста­дій — ініціативної, установчої, реєстраційної, кожна з яких має свої особливості. Окремо слід визначити зміст статутних документів об' єднання співвласників, який має відповідати Типовому статуту, хоча статут може містити й інші важливі положення. Для дискусії, розглядаючи статутні вимоги, можна характеризувати положення, за якими може бути обмежено права власника.
2.  Для розгляду другого питання слід виокремити суб' єктний склад, зазначивши, що членом об' єднання може бути фізична чи юридична особа, яка є власником квартири (квартир) або приміщен- ня (приміщень) у багатоквартирному будинку. Членство в об' єднанні є добровільним і може набуватися водночас зі створенням об' єднан- ня при проведенні установчих зборів, а також індивідуально, на ос- нові письмової заяви, в будь-який момент його існування. Варто по- яснити, що хоча порядок прийняття до об'єднання визначається ста- тутом, він не повинен суперечити іншим нормативним документам. Окремо слід зупинитися на особливих підставах припинення членства в об' єднанні та способах припинення діяльності об' єднання як юридичної особи. Права і обов'язки членів об'єднання багатоквартирного житлово­го будинку варто розкривати через порівняльний аналіз прав і обо­в'язків мешканців та членів інших житлових фондів.  
3.  Повноваженням об'єднання співвласників та його статутних органів, створенню органів управління, визначенню умов їхньої ді- яльності слід присвятити окремий розгляд. При цьому необхідно за- значити, що реалізація прав наймачів здійснюється за дорученням за- гальних зборів та відповідно до статуту об' єднання. Спеціально створені уповноважені органи об'єднання мають не лише права, а й чітко визначені обов'язки. Окремо слід проаналізувати повноважен- ня органів управління об' єднання (загальних зборів, правління, ре- візійної комісії).
Завдання до теми 11

Задача № 1. Внаслідок стихійного лиха в чотириквартирному бу­динку пошкодило дах, у стінах з' явилися тріщини, побилися шибки. У будинку частина квартир була приватизована. Працівники житлово-комунального господарства, яких виклика­ли квартиронаймачі, запропонували здійснити ремонт власними си­лами.
Контрольні питання
1.  Які обов'язки мають співвласники приватизованого будинку?  
2.  Які обов'язки з утримання житла мають наймодавець і наймач?
3.  Чи законні вимоги працівників ЖЕКу?

Задача № 2. Ініціативна група членів житлово-будівельного коо­перативу м. Києва звернулася до юриста місцевої ради з проханням дати відповіді на такі запитання. Контрольні питання
1.  Чи може житлово-будівельний кооператив реорганізуватися в об'єд­нання співвласників багатоквартирного будинку і як це зробити?
2.  Що таке об'єднання співвласників багатоквартирного будинку і які переваги воно надає?  
3.  Яка мета створення об'єднання та його правове становище?

Задача № 3. У багатоповерховому будинку державного житлово­го фонду 30 % квартир приватизовано. Ініціативна група мешканців цього будинку виявила бажання створити об'єднання співвласників.
Контрольні питання
1.  Чи можуть вони створити об'єднання?
2.  Які вимоги висуваються для створення об'єднання співвласників?
3.  Як зареєструвати об'єднання співвласників?  

Задача № 4. У будинку, де всі квартири приватизовано, створено товариство власників. Місцева райдержадміністрація вимагає пере­реєструвати його у товариство співвласників багатоквартирного житлового будинку. Частина мешканців відмовляється брати участь у загальних зборах.
Контрольні питання  
1.  Яка нормативна база визначає організацію та діяльність товари­ства співвласників?  
2.  Які права і обов'язки членів об'єднання?
3.  Які права і обов'язки особи, що не бажає вступати до об'єднання?

Задача № 5. У зв'язку з незадовільним станом обслуговування бу­динку товариство співвласників вирішило змінити організацію, що обслуговувала будинок (ЖЕК) на іншу. Контрольні питання
1.  Які особи утримують будинок?  
2.  Які права і обов'язки товариства співвласників багатоквартирного житлового будинку?
3.  Які органи управління створюються в об'єднанні і які вони мають обов'язки?
4.  Яке майно належить членам товариства співвласників?  

Задача № 6. Товариство співвласників багатоквартирного будин­ку звернулося до місцевої райдержадміністрації з вимогою виділити прилеглу територію для влаштування автомобільної стоянки. Місце­ва райдержадміністрація заперечила і зауважила, що прилегла тери­торія належить до комунальної власності міста і тому виділена бути не може. Крім того, на ній розміщено дитячий майданчик для меш­канців інших будинків.
Контрольні питання
1.  Чи обґрунтовані заперечення місцевої райдержадміністрації?
2.  Яке майно належить товариству співвласників?  
3.  Як розв'язати ситуацію?
» Поиск
» Статистика

18.206.15.215

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

» Карта

free counters
» Форма входа
Copyright MyCorp © 2019Конструктор сайтов - uCoz