onli-films.at.ua
Среда, 21.08.2019, 15:11
» Меню сайта
» Правознавство
1.ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

3.КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

4.КРИМІНАЛІСТИКА

5.ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

6."МАЛА" СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

7.ОБЩАЯ И КРИМИНАЛЬНАЯ СЕКСОЛОГИЯ

8.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

9.АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ ENGLISH FOR LAW STUDENTS

10.СЛОВНИЧОК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

11.КРИМІНОЛОГІЯ

12.ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

13.СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

14.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

15.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

16.МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

17.ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні

18.ТРУДОВІ СПОРИ

Нотаріальні акти

При вчиненні кожної нотаріальної дії нотаріус видає певні докумен­ти або посвідчує документи, що підтверджують вчинення конкретної нотаріальної дії. Документ або його посвідчення, які вказують на те, що нотаріальну дію було вчинено, називають нотаріальними актами. Законодавством передбачаються різні форми вчинення нотаріаль­ної дії (ст. 48 Закону). На підтвердження права на спадщину, права власності на частку у спільному майні подружжя, придбання жилого будинку з прилюдних торгів, а також посвідчення фактів, що громадя­нин живий, про перебування його в певному місці, тотожності грома­дянина з особою, зображеною на фотокартці, про прийняття на збері­гання документів або передавання заяв від одних юридичних та фізич­них осіб іншим видаються свідоцтва. Видача свідоцтва свідчить про вчинення зазначених нотаріальних дій. Форми перелічених свідоцтв затверджені наказом Міністерства юстиції України "Про затверджен­ня форм реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів на угодах і засвідчувальних доку­ментах" від 07.02.94 № 7/5. При посвідченні угод, засвідченні вірності копій документів і ви­писок з них, справжності підписів на документах, вірності перекладу документів з однієї мови іншою, посвідченні часу пред'явлення доку­мента, видачі дублікатів на відповідних документах вчиняється по-свідчувальний напис за формами, затвердженими наказом Міністер­ства юстиції України від 07.02.94 № 7/5. Посвідчувальний напис повинен бути написаний ясно, чітко, без підчисток, вільні місця необхідно прокреслювати, дописки та інші ви­правлення мають бути застережені. Для вчинення посвідчувальних написів допускається застосування штампів з текстом відповідного напису. Якщо посвідчувальний напис не вміщується на нотаріально оформ­люваному документі, він може бути продовжений або викладений повністю на прикріпленому до документа аркуші паперу. У цьому разі аркуші, на яких викладено текст документа, і аркуш із посвідчуваль-ним написом прошнуровуються і пронумеровуються, кількість ар­кушів завіряється підписом нотаріуса з його печаткою. Для викладення посвідчувального напису чи його продовження до­пускається також підклейка аркуша паперу. При цьому нотаріус по­винен проставити печатку так, щоб частина її відбитка була на підклеєному аркуші. Прикріплення і підклейка аркушів паперу для напису про засвід­чення вірності копії документа, а також для напису на дублікаті доку­мента не допускаються. Прийняття в депозит грошових сум або цінних паперів підтверд­жується видачею квитанції. Про вчинення морського протесту свідчить акт про морський протест. Протест векселів підтверджується актом про протест векселя про несплату. У разі пред'явлення чеків до платежу і посвідчення несплати чеків вчиняють посвідчувальний напис. При вжитті заходів щодо охорони спадкового майна складається опис цього майна, що свідчить про вчинення цієї нотаріальної дії. Про вчинення виконавчого напису свідчить саме вчинення виконавчого напису. Накладаючи заборону на відчуження жилого будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки та іншого нерухо­мого майна, нотаріус вчиняє напис на відповідних документах і реєст­рує заборону в реєстрі заборони чи арештів. При видачі дубліката документа на ньому робиться відмітка про те, що він має силу оригіналу, і вчиняється посвідчувальний напис. Для підтвердження вчинення цієї нотаріальної дії робиться відмітка на при­мірнику документа, що зберігається у справах державного нотаріально­го архіву, державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса.
» Поиск
» Статистика

18.206.15.215

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

» Карта

free counters
» Форма входа
Copyright MyCorp © 2019Конструктор сайтов - uCoz