onli-films.at.ua
Суббота, 17.08.2019, 22:21
» Меню сайта
» Правознавство
1.ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

3.КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

4.КРИМІНАЛІСТИКА

5.ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

6."МАЛА" СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

7.ОБЩАЯ И КРИМИНАЛЬНАЯ СЕКСОЛОГИЯ

8.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

9.АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ ENGLISH FOR LAW STUDENTS

10.СЛОВНИЧОК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

11.КРИМІНОЛОГІЯ

12.ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

13.СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

14.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

15.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

16.МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

17.ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні

18.ТРУДОВІ СПОРИ

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ      

 Поняття нотаріату.

Предмет і завдання нотаріальної діяльності Згідно з Конституцією України (ст. 59) [1] кожному громадянину гарантоване право на одержання правової допомоги. Нотаріат разом з іншими правовими інститутами забезпечує реалізацію цього консти­туційного права громадян. При цьому предмет діяльності нотаріату обмежений безспірною цивільною юрисдикцією. Нотаріат в Україні (ст. 1 Закону) — це система органів і посадо­вих осіб, на яких покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, і вчинювати інші передбачені за­конодавством нотаріальні дії з метою надання їм юридичної вірогід­ності. Нотаріат є правовим інститутом, який забезпечує охорону та за­хист прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб шляхом здійснення нотаріальних дій від імені держави. Нотаріальна діяль­ність спрямована на надання офіційної сили, вірогідності юридичним правам, фактам і документам. Нотаріус посвідчує лише безспірні права та безспірні факти, у на­явності яких він може переконатися безпосередньо або на підставі від­повідних документів. Основні завдання нотаріату: •  забезпечувати захист і охорону власності, права і законні інтере­си фізичних та юридичних осіб; •  сприяти зміцненню законності та правопорядку; •  попереджати правопорушення. Захист прав і законних інтересів громадян та організацій при вчи­ненні нотаріальних дій гарантує Закон України "Про нотаріат". По­рушення встановленого законодавством порядку вчинення нотаріаль­них дій призводить до недійсності нотаріального акту. Виконуючи функцію контролю за законністю в цивільному обороті, нотаріат реалізує друге завдання — зміцнює законність і правопоря­док. Вчиняючи певну нотаріальну дію, нотаріус підтверджує цим за­конність і достовірність нотаріальної дії та запобігає можливим пору­шенням прав та інтересів осіб, які звернулися до нього. Підтверджуючи законність і достовірність нотаріальної дії, но­таріус виконує третє завдання — запобігає можливим правопорушен­ням. Так, якщо нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася заінте­ресована особа, не відповідає законодавству України, нотаріус відмовляє у її вчиненні, запобігаючи можливим негативним на­слідкам. Виходячи із завдань, які виконують нотаріальні органи, доходимо висновку, що сутність нотаріальної діяльності полягає в посвідченні та підтвердженні певних прав і фактів, в юридичному закріпленні ци­вільних прав з метою запобігання можливим правопорушенням.

» Поиск
» Статистика

18.205.176.100

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

» Карта

free counters
» Форма входа
Copyright MyCorp © 2019Конструктор сайтов - uCoz