onli-films.at.ua
Суббота, 17.08.2019, 22:04
» Меню сайта
» Правознавство
1.ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

3.КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

4.КРИМІНАЛІСТИКА

5.ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

6."МАЛА" СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

7.ОБЩАЯ И КРИМИНАЛЬНАЯ СЕКСОЛОГИЯ

8.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

9.АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ ENGLISH FOR LAW STUDENTS

10.СЛОВНИЧОК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

11.КРИМІНОЛОГІЯ

12.ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

13.СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

14.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

15.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

16.МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

17.ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні

18.ТРУДОВІ СПОРИ

Передавання заяв громадян, підприємств, установ і організацій

Передавання заяв від одних фізичних та юридичних осіб до ін­ших — нотаріальна дія, необхідність у вчиненні якої часто виникає тоді, коли громадянин чи організація бажає довести до відома інших громадян чи організацій певне повідомлення, яке має правове значен­ня і може бути доказом тих чи інших фактів під час розгляду справи в суді. Ця нотаріальна дія регламентується ст. 84 Закону і здебільшого стосується майнових інтересів осіб, які передають ці заяви. Для вчинення передавання заяви необхідно дотримуватися певних умов, щоб таке передавання було дійсним і мало юридичні наслідки для заявника. По-перше, нотаріус повинен перевірити законність передавання за­яви. Вона не повинна суперечити законам України. По-друге, заява не може за змістом принижувати честь і гідність людини. По-третє, заява має бути достатньою за змістом, щоб у майбутньо­му не виникло спорів, непорозумінь між заявником і особою, якій пе­редано заяву. Передавання заяв громадян і юридичних осіб вчиняється тільки державними і приватними нотаріусами, посадові особи консульських установ і виконкомів місцевих рад таких прав не мають. За вчиненням передавання заяви можна звернутися до будь-якої державної нотаріальної контори чи будь-якого приватного нотаріуса, тобто діє загальне правило територіальної компетенції. Заяву подають нотаріусу щонайменше у двох примірниках. Один примірник заяви нотаріус надсилає поштою зі зворотним повідомлен­ням або подає особисто адресату під розписку, а другий залишається супровідним листом нотаріуса, копія якого приєднується до залишено­го у нотаріуса примірника заяви. У разі особистого передавання заяви нотаріус бере від адресата розписку про одержання заяви. У разі відмови одержати заяву адресат зобов'язаний викласти причини відмови. Якщо заяву одержав пред­ставник юридичної особи, то в розписці крім підпису зазначаються його посада, прізвище, ім'я, по батькові та ставиться печатка юридич­ної особи. Заяви можна також передавати телефоном, за допомогою комп'ю­терних мереж та інших технічних засобів. У цьому разі другий при­мірник повертається особі, яка її подала. На прохання особи, яка подала заяву, нотаріус видає свідоцтво про передавання заяви. Це свідоцтво може бути використане як доказ вручення заяви конкретного змісту громадянину чи організації. Свідоцтво видається не раніше зазначеного в заяві строку для дачі відповіді та за наявності повідомлення пошти про час вручення заяви особисто адресату чи за наявності відповіді адресата. Свідоцтво складається у двох примірниках. Нотаріус може скла­сти його у вигляді окремого документа чи викласти на зворотному боці заяви. Свідоцтво може містити відомості про час одержання нотаріусом заяви, її зміст, час вручення заяви адресату, про відмову адресата прийняти заяву чи про неможливість вручення йому заяви, час одер­жання відповіді на заяву, зміст відповіді або про те, що відповіді не буде. Один примірник свідоцтва видається заявнику, а другий зали­шається у справах нотаріуса. Оскільки свідоцтво про передавання за­яви видається на прохання заявника, то передавання заяви і видача свідоцтва про передавання заяви розглядаються як дві самостійні но­таріальні дії, що вносяться до реєстру нотаріальних дій під окремими номерами.
» Поиск
» Статистика

18.205.176.100

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

» Карта

free counters
» Форма входа
Copyright MyCorp © 2019Конструктор сайтов - uCoz