onli-films.at.ua
Среда, 21.08.2019, 15:21
» Меню сайта
» Правознавство
1.ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

3.КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

4.КРИМІНАЛІСТИКА

5.ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

6."МАЛА" СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

7.ОБЩАЯ И КРИМИНАЛЬНАЯ СЕКСОЛОГИЯ

8.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

9.АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ ENGLISH FOR LAW STUDENTS

10.СЛОВНИЧОК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

11.КРИМІНОЛОГІЯ

12.ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

13.СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

14.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

15.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

16.МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

17.ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні

18.ТРУДОВІ СПОРИ

ПЕРЕДМОВА

Відповідно до навчальної програми вищої школи дисципліну "Но­таріат в Україні" вивчають в юридичних закладах України. Майбутні правознавці зобов'язані знати принципи організації, мету і завдання діяльності органів, які здійснюють правозастосовні та правоохоронні функції. Правоохоронні органи — важлива складова державних органів, до функцій яких входить забезпечення конституційних принципів що­до зміцнення законності та правопорядку в усіх сферах життєдіяль­ності країни. Запровадження конституційних положень у різні галузі права, без­перечно, впливає також на діяльність нотаріальних органів, які діють від імені держави і на які покладаються певні правозахисні та право­охоронні функції. Основне завдання нотаріату — охорона власності, прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, запобігання правопорушенням і як наслідок — забезпечення законності, насамперед у цивільно-право­вих відносинах. Донедавна нотаріат в Україні не посідав чільного місця в системі правоохоронних органів, а нотаріус здебільшого був реєстратором нотаріальних дій. Формування у країні ринкових відносин, основою яких є приватна власність, посилення цивільно-правової активності населення, розвиток підприємництва і, як результат, значне збільшен­ня обсягу роботи нотаріату зумовили прийняття в 1993 р. Закону Ук­раїни "Про нотаріат" (далі — Закону). Принципово новим у цьому Законі було введення в державне зако­нодавство положення про приватний нотаріат. Крім того, нові поло­ження Закону регламентували підвищення вимог до посади нотаріуса, його правовий статус, порядок допущення до нотаріальної діяльності осіб з вищою юридичною освітою. Згідно з вимогами Закону в Україні вперше було створено дер­жавні нотаріальні архіви. Підвищення вимог до посади нотаріуса зумовлювалося розвитком господарської діяльності у країні, що спричинювалось до необхідності укладення великої кількості угод, договорів та визначення їх правово­го значення шляхом надання їм офіційності та юридичної вірогідності. Нині в Україні триває процес удосконалення нотаріальної діяль­ності. Про це свідчать прийняті в 1998 р. Укази Президента України "Про врегулювання діяльності нотаріату в Україні" і "Про впорядку­вання справлення плати за вчинення нотаріальних дій", згідно з якими значно поширились компетенція і повноваження приватного нотаріату. Про подальше правове реформування нотаріату з метою безумов­ного забезпечення важливого принципу правової держави — поєднан­ня інтересів громадянина і держави на основі пріоритетності прав людини і громадянина — свідчить проект нового закону "Про нотарі­ат", який розглядається у Верховній Раді України. У запропоновано­му проекті Закону основним є положення про те, що нотаріат в Україні повинен існувати як незалежний правовий інститут, який діє від імені держави і керується лише законом. Пропонований курс лекцій з урахуванням чинного законодавства висвітлює положення про організаційну побудову нотаріату в Ук­раїні, правову регламентацію його діяльності, принципи нотаріальної діяльності, завдання, загальні правила і порядок вчинення нотаріаль­них дій.
» Поиск
» Статистика

18.206.15.215

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

» Карта

free counters
» Форма входа
Copyright MyCorp © 2019Конструктор сайтов - uCoz