onli-films.at.ua
Суббота, 17.08.2019, 22:06
» Меню сайта
» Правознавство
1.ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

3.КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

4.КРИМІНАЛІСТИКА

5.ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

6."МАЛА" СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

7.ОБЩАЯ И КРИМИНАЛЬНАЯ СЕКСОЛОГИЯ

8.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

9.АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ ENGLISH FOR LAW STUDENTS

10.СЛОВНИЧОК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

11.КРИМІНОЛОГІЯ

12.ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

13.СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

14.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

15.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

16.МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

17.ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні

18.ТРУДОВІ СПОРИ

ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСОБІВ І МЕТОДІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОї ТЕХНІКИ

У спеціальній літературі наводять різні класифікації технічних за­собів, які застосовують у правоохоронній діяльності. Перевагу відда­ють розподілу технічних засобів на змішаній основі: за галуззю нау­кового знання, суб'єктом застосування та цільовим призначенням. Засоби криміналістичної техніки поділяють також на науково-тех­нічні, техніко-криміналістичні та криміналістичні. За галуззю наукового знання розрізняють загальні та спеціальні технічні засоби. Загальні запозичені з інших галузей науки і техніки і їх застосовують без жодних змін і вдосконалень — це транспортні засоби, інструменти (слюсарні, столярні тощо), засоби провідниково­го та радіозв'язку, фотокінотехніки, відео- і звукозапису, мікроско­пічної техніки, рентгенотехніки, джерел ультрафіолетового та інфра­червоного випромінювання. Ці засоби не належать до суто криміна­лістичних, бо їх застосовують у різних науках. До спеціальних належать засоби, що є інструментами пізнання для будь-якої однієї галузі знання чи техніки. Для криміналістики це спе­ціально розроблені прилади, пристрої та пристосування, призначені для виявлення, фіксації та дослідження джерел криміналістичної ін­формації в доказуванні у кримінальних і цивільних справах — це йодні трубки, магнітні пензлі, прилади для композиції суб'єктивних портретів, метричні лінійні масштаби-рулетки та ін. Спеціальні технічні засоби криміналістики, як правило, призна­чені для розв'язання тільки криміналістичних завдань або є прилада­ми й засобами загального призначення, в які внесено певні зміни, внаслідок чого вони набули нових функцій, що відповідають завдан­ням криміналістики. Таку систему систематизації поділяють багато вчених (зокрема, М. Селіванов, В. Колдін). Фото- та кінокамери, відео- та звукозаписні пристрої широко за­стосовують у попередженні злочинів та профілактичній діяльності органів дізнання, слідства й суду. Значну роль вони відіграють в ад­міністративно-профілактичній діяльності, попередженні проступків і правопорушень. На основі криміналістичної техніки розроблено різні спостережні пристрої і такі, що автоматично реєструють озна­ки злочинів і правопорушень (наприклад, "Фара", "Фотоінспектор", засоби охоронної сигналізації). Спеціальні засоби в разі спроби кра­діжки можуть подавати звуковий радіосигнал до пульта спостере­ження або вимикати систему запалювання автомобіля. Телевізійні та звукові системи спостереження, спеціальні електронні замки та бага­то інших пристроїв, які є засобами криміналістичної профілактики, розроблюють за допомогою криміналістів. За суб'єктом застосування криміналістичну техніку поділяють на слідчу, експертну, оперативно-розшукову, техніку працівника ДАІ, прокурора-криміналіста. Як правило, такою технікою комплектують спеціальні набори, валізи, портфелі, сумки, пересувні лабораторії. Нині уніфіковану валізу застосовують слідчий для огляду місця події, органи дізнання при виконанні першочергових невідкладних слідчих дій під час дізнання чи попереднього слідства. Пересувна криміналістична лабораторія (ПКЛ) має комплекти цільового при­значення: спеціалізовані фотозасоби, валізу для роботи зі слідами рук, одорологічну валізу для роботи з біологічними об'єктами, ана­літичні засоби — металошукачі "Іскра", "Пошук-1", "Блесна", порта­тивну рентгеноустановку, валізу для виготовлення зліпків з об'ємних слідів на місці події. У відділі "Пристрої для виявлення, фіксації та попереднього дослідження доказів" мають бути відеомагнітофон (магнітофон), друкарська машинка, щупи, трали, портативний елек­тронно-оптичний перетворювач (ЕОП), джерело ультрафіолетового випромінювання та інші прилади. Науково-технічні методи й засоби криміналістичної техніки зас­тосовують переважно в експертній практиці, однак інколи деякі з них використовує також слідчий (наприклад, при огляді документів за допомогою джерела ультрафіолетового випромінювання, ЕОП, ла­зерного джерела "Спектр"). До технічних засобів наукового дослідження належать оптичні, мікроскопічні, джерела ультрафіолетового, інфрачервоного і рентге­нівського випромінювання, засоби спектрального аналізу та фізико-хімічних досліджень. Методи збирання криміналістичної інформації технічними засоба­ми поділяють на такі:
•      польової криміналістики, які застосовують слідчий і оперативні працівники для виявлення, фіксації та попереднього досліджен­ня матеріальних джерел інформації;
•      науково-дослідні, які застосовують експерти у судових експерти­зах та попередніх дослідженнях за завданнями слідчого органу чи органу дізнання. До перших належать судово-фотографічні методи (панорамний, масштабний, сигналетичний, репродукційний, стереоскопічний, ве­ликомасштабний, мікроскопічний, вимірювальний), методи копію­вання та моделювання слідів та ін. Науково-дослідними називають фізичні, хімічні, біологічні, математичні, кібернетичні та інші мето­ди. Вони, як правило, потребують лабораторних експертних дослід­жень (наприклад, спектрального аналізу, хроматографії, електронної мікроскопії, рентгенографії та ін.). Методи експертних досліджень речових доказів розрізняють за видом або засобом енергії, яку використовують: фотографічні, мікро­скопічні, кольороподільні, вимірювальні, люмінесцентні, спектраль­ні, рентгенографічні, атомно-адсорбційні, електронно-графічні, ска-нувальні й тунельні. Останні застосовують для дослідження об'єктів на молекулярному та атомному рівнях.
» Поиск
» Статистика

18.205.176.100

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

» Карта

free counters
» Форма входа
Copyright MyCorp © 2019Конструктор сайтов - uCoz