onli-films.at.ua
Среда, 21.08.2019, 15:32
» Меню сайта
» Правознавство
1.ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

3.КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

4.КРИМІНАЛІСТИКА

5.ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

6."МАЛА" СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

7.ОБЩАЯ И КРИМИНАЛЬНАЯ СЕКСОЛОГИЯ

8.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

9.АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ ENGLISH FOR LAW STUDENTS

10.СЛОВНИЧОК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

11.КРИМІНОЛОГІЯ

12.ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

13.СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

14.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

15.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

16.МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

17.ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні

18.ТРУДОВІ СПОРИ

Посвідчення договорів відчуження транспортних засобів

Посвідчення договорів відчуження транспортних засобів можуть здійснювати як державні, так і приватні нотаріуси. Договори купівлі-продажу транспортних засобів не підлягають обов'язковому нота­ріальному посвідченню. Нотаріальне посвідчення є необхідним щодо договору дарування транспортних засобів. Транспортні засоби є майном, що підлягає обов'язковій дер­жавній реєстрації, тому для їх відчуження необхідно підтвердити пра­во власності відчужувача на об'єкт відчуження і факт його держав­ної реєстрації. Найчастіше у провадженні зустрічається посвідчення договорів відчуження автомобільного транспорту. Обов'язковість державної реєстрації певних видів транспортних засобів встановлена Законом України "Про дорожній рух" від 30.06.93, де зазначено, що державну реєстрацію і облік автомобілів, автобусів, самохідних машин, мото­циклів усіх типів, марок, моделей, причепів, напівпричепів і мотоко­лясок здійснюють органи Державтоінспекції (ДАІ) Міністерства внутрішніх справ. Згідно з п. 78 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій но­таріусами України [23] нотаріуси не мають права відчужувати неза-реєстровані транспортні засоби. За Правилами державної реєстрації та обліку автомобілів й інших транспортних засобів це положення на­було іншого змісту. Згідно з п. 8 цих Правил перед відчуженням транс­портний засіб необхідно зняти з обліку в підрозділі ДАІ. Отже, на мо­мент відчуження автотранспорту на нього мають бути у наявності до­кументи, які свідчать про його державну реєстрацію, але він вже не повинен перебувати на обліку в цих органах, а має бути взятий на облік для реалізації. До 1 жовтня 1998 р. нотаріуси мали право відчу­жувати автотранспорт без зняття його з обліку. Укладення договору щодо вже знятого з обліку автомобіля є певною гарантією, що авто­мобіль не має обмежень стосовно його відчуження. Договори про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів посвідчуються нотаріусом незалежно від місця їх реєстрації. Договори про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів посвідчуються за умови подання документів, які підтверджують право власності відчужувачів на це майно та його реєстрацію (взяття на облік). Зокрема, при відчуженні автомобілів, автобусів, самохідних ма­шин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок нотаріусу можуть бути подані свідоцтва про реєстрацію, технічні паспорти (їх дублікати), реєстраційні талони, а при відчуженні тракторів, само­хідних шасі, самохідних меліоративних, дорожньобудівельних машин і тракторних причепів — свідоцтва про реєстрацію машин. Наступним документом, що його витребує нотаріус для посвідчен­ня договору відчуження автотранспорту, є акт експертної оцінки. Це пов'язано з тим, що державний нотаріус, вчиняючи нотаріальну дію, тобто посвідчуючи договір відчуження транспортного засобу, стягує державне мито, розмір якого чітко встановлений законодав­ством. Так, декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.93, до якого Законом України "Про внесення змін і допов­нень до окремих законодавчих актів України" від 11.11.95 було вне­сено зміни, регламентує, що за посвідчення договорів відчуження транспортних засобів дітям, одному з членів подружжя, батькам стя­гується державне мито в розмірі одного відсотка суми договору, але не менше справжньої вартості транспортного засобу. У разі відчужен­ня транспортного засобу іншим особам стягується державне мито в розмірі п'яти відсотків суми договору. Приватний нотаріус, вчиняючи такі самі нотаріальні дії, стягує плату за домовленістю сторін. Як зазначалося, згідно з Указом Прези­дента України "Про впорядкування справлення плати за вчинення но­таріальних дій" [16] розмір плати, яку справляє приватний нотаріус, не може бути менший за розмір державного мита, що справляється дер­жавним нотаріусом за аналогічні нотаріальні дії. Слід зазначити, що для відчуження транспортних засобів прийма­ються лише експертні висновки осіб, які мають право на експертну діяльність, через те що оцінка майна — це діяльність, яка відтепер підлягає державному ліцензуванню. Певні спеціальні положення, які регулюють порядок відчуження придбаного інвалідами транспорту, містяться в постанові Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку забезпечення інвалідів автомобілями" від 08.09.97 № 999. Згідно з цією постановою інваліди, що безплатно чи на пільгових умовах одержали автомобілі від відпо­відних органів соціального захисту України, не можуть їх продавати, дарувати чи передавати іншим особам. Органи ДАІ у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу роблять таку помітку: "Автомобіль видано органами соціального захисту населення безплатно без права продажу, передачі або дарування іншій особі" або "Автомобіль про­дано органами соціального захисту населення на пільгових умовах без права продажу, передачі або дарування іншій особі". При посвідченні договорів дарування транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, що є спільною власністю подружжя, вимагається згода другого з подружжя з дотриманням вимог, викладе­них у п. 35, 36 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій но­таріусами України [23]. Посвідчення договору відчуження транспортних засобів завер­шується вчиненням нотаріусом посвідчувального напису на всіх при­мірниках угоди та реєстрацією угоди в реєстрі нотаріальних дій з при­своєнням відповідного номера. Особливість посвідчувального напису на таких угодах полягає в тому, що нотаріус зазначає факт перевірки ним належності відчужувачу транспортного засобу.  
» Поиск
» Статистика

18.206.15.215

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

» Карта

free counters
» Форма входа
Copyright MyCorp © 2019Конструктор сайтов - uCoz