onli-films.at.ua
Среда, 21.08.2019, 16:01
» Меню сайта
» Правознавство
1.ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

3.КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

4.КРИМІНАЛІСТИКА

5.ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

6."МАЛА" СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

7.ОБЩАЯ И КРИМИНАЛЬНАЯ СЕКСОЛОГИЯ

8.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

9.АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ ENGLISH FOR LAW STUDENTS

10.СЛОВНИЧОК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

11.КРИМІНОЛОГІЯ

12.ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

13.СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

14.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

15.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

16.МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

17.ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні

18.ТРУДОВІ СПОРИ

Посвідчення договорів застави

Застава — це спосіб забезпечення зобов'язань. Вона виникає внас­лідок укладення договору чи на підставі закону. Нотаріально посвідчувати договір застави обов'язково тоді, коли предмет застави — нерухоме майно, транспортні засоби, космічні об'єкти. Договір застави як нотаріальна дія залежно від предмета за­стави має певне місце його посвідчення. Договір застави нерухомого майна посвідчується за місцем знаходження майна, договір застави транспортних засобів чи космічних об'єктів — за місцем реєстрації цих засобів та об'єктів. Це положення встановлене ч. 2 ст. 13 Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про заставу"» [7]. До набуття цим положенням чинності нотаріальному посвідченню підлягали також договори застави товарів в обороті та в переробці, що посвідчувалися за місцем знаходження підприємств. Нині для по­свідчення таких договорів достатньо письмової форми. До тексту договору застави висуваються певні вимоги. Він має містити такі відомості:
•   найменування сторін, прізвища, імена, по батькові;  
•   місцезнаходження (місце проживання) сторін;  
•   суть забезпеченої заставою вимоги;
•   розмір забезпеченої заставою вимоги;  
•   строк виконання зобов'язань;
•   опис предмета застави;
•   інші умови, стосовно яких за заявою однієї зі сторін повинна бути досягнута згода. Сторонами договору застави є заставодавець і заставодержатель. Як заставодавцем так і заставодержателем можуть бути фізичні та юридичні особи і держава. Предметом застави можуть бути як майно, так і майнові права. Предмет застави може перебувати як у приватній, так і у спільній власності. Існує дві форми спільної власності: сумісна та часткова. Якщо предметом застави є майно, що перебуває у спільній сумісній власності, то воно може бути передане в заставу лише за згодою всіх співвласників. Угоду про заставу майна, яке є спільною сумісною власністю, підписують усі співвласники цього май­на чи уповноважені ними особи. Наприклад, згідно із Законом Украї­ни "Про приватизацію державного житлового фонду" приватизована квартира може належати всім членам сім'ї за правом спільної сумісної власності. Такий договір повинен бути підписаний усіма членами спільної сумісної власності — приватизованої квартири. Угода про заставу спільного сумісного майна подружжя посвід-чується за наявності згоди другого з подружжя. Укладення договору застави, предметом якого є майно, що перебу­ває у спільній частковій власності, має певні особливості. Якщо за­ставляється об'єкт майна в цілому всіма співвласниками, то всі вони є заставодавцями і в цьому разі діють як одна сторона договору. Якщо предметом застави є частина майна, що перебуває у влас­ності одного зі співвласників спільної часткової власності, то вона може бути предметом застави лише за таких умов:
•   згодою всіх співвласників, оскільки в ч. 1 ст. 6 Закону України "Про заставу" [8] зазначено, що майно, яке перебуває у спільній власності, може бути передане в заставу лише за згодою всіх співвласників;
•   виділенням частки або паю в натурі, бо якщо частка майна не ви­ділена в натурі, то навіть за згоди всіх співвласників є перешкоди для посвідчення, наприклад, договору застави половини квартири. Посвідчуючи договір застави, нотаріус зобов'язаний перевірити певні факти і витребувати необхідні документи. Якщо предметом застави є нерухоме майно, транспортні засоби, космічні об'єкти, інше майно, що підлягає державній реєстрації, нота­ріусу подаються документи, які встановлюють право власності на це майно. Крім того, нотаріус повинен перевірити, чи є заборона відчу­ження або арешт цього майна. Для посвідчення договорів застави жи­лого будинку, квартири, садового будинку, дачі, гаража нотаріус ви­требує довідку-характеристику БТІ. Договори про заставу цілісного майнового комплексу підприємства, його структурних підрозділів, бу­дівель і споруд посвідчуються нотаріусом за наявності дозволу та на умовах погодження з органом, що уповноважений управляти відповід­ним державним майном (Фонд державного майна України, його регіо­нальні відділення). Право застави виникає з моменту укладення договору, а якщо до­говір підлягає нотаріальному посвідченню, — з моменту нотаріально­го посвідчення такого договору. Якщо предмет застави відповідно до закону чи договору повинен перебувати у заставодержателя, право застави виникає в момент передавання йому предмета застави. Договір застави може містити певні умови з урахуванням специфі­ки предмета застави чи бажання сторін. Звернення стягнення на предмет застави можливе тоді, коли в мо­мент настання терміну виконання зобов'язання воно не буде виконане, якщо інше не передбачене законом чи договором. У договорі можуть бути врегульовані питання щодо можливості та умов, за яких заставодержатель може звернути стягнення на майно до настання строку виконання зобов'язань. Посвідчуючи договір застави нерухомого майна, нотаріус накла­дає заборону на відчуження предмета застави, крім випадків, коли сторони домовилися не накладати заборону на його відчуження.
» Поиск
» Статистика

18.206.15.215

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

» Карта

free counters
» Форма входа
Copyright MyCorp © 2019Конструктор сайтов - uCoz