onli-films.at.ua
Среда, 21.08.2019, 15:51
» Меню сайта
» Правознавство
1.ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

3.КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

4.КРИМІНАЛІСТИКА

5.ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

6."МАЛА" СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

7.ОБЩАЯ И КРИМИНАЛЬНАЯ СЕКСОЛОГИЯ

8.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

9.АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ ENGLISH FOR LAW STUDENTS

10.СЛОВНИЧОК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

11.КРИМІНОЛОГІЯ

12.ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

13.СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

14.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

15.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

16.МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

17.ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні

18.ТРУДОВІ СПОРИ

Посвідчення угод про відчуження частки майна у спільній власності

Якщо один з учасників спільної часткової власності продає належ­ну йому частку у спільній власності сторонній особі, нотаріус повинен переконатися, що продавець у письмовій формі повідомив усіх інших учасників спільної часткової власності (громадян і юридичних осіб) про свій намір продати свою частку сторонній особі із зазначенням ціни та інших умов, на яких продається його частка (ст. 114 ЦК Украї­ни, ст. 5 Земельного кодексу України). Доказом повідомлення учасників спільної часткової власності про наступний продаж частки у спільному майні може бути видане нотарі­усом свідоцтво про передавання їм заяви продавця в порядку ст. 84 За­кону або заява учасників спільної часткової власності про відмову від здійснення права привілеєвої купівлі частки майна, що продається (із зазначенням ціни та інших умов, за якими продається ця частка). Справжність підписів на заяві учасників спільної часткової влас­ності повинна бути засвідчена в нотаріальному порядку або підприєм­ством, установою чи організацією, де вони працюють чи навчаються, житлово-експлуатаційною організацією за місцем проживання. Засвідчення справжності підписів не вимагається, якщо учасники спільної часткової власності особисто з'являються до нотаріуса і пода­ють заяву про відмову від права привілеєвої купівлі. У цьому разі но­таріус встановлює особу, перевіряє справжність підпису заявників і робить про це відмітку на заяві, зазначаючи найменування документа, його номер, дату видачі та найменування установи, яка видала доку­мент, що посвідчує особу заявника. Заява учасника спільної частко­вої власності про відмову від права привілеєвої купівлі може бути викладена на звороті примірника договору купівлі-продажу, що зали­шається у справах державної нотаріальної контори чи у приватного нотаріуса, або на окремому аркуші. Якщо зазначена заява передана особисто учаснику спільної част­кової власності нотаріусом, який посвідчує договір, то свідоцтво про передавання заяви не видається, але примірник заяви з написом нота­ріуса про її вручення повинен бути доданий до примірника договору купівлі-продажу частки відчужуваного майна, який залишається в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса. При одержанні від учасників спільної часткової власності відповіді остання так само додається до зазначеного примірника договору. При посвідченні договорів довічного утримання, дарування, міни частини майна, відчуження частини майна, виділеної за згодою співвласників або за рішенням суду, а також у разі продажу частини будинку з прилюдних торгів наведені правила не застосовуються. Якщо всі інші учасники спільної часткової власності відмовляться від здійснення права привілеєвої купівлі або не здійснять цього права протягом одного місяця від дня одержання повідомлення про намір і умови продажу, нотаріус після одержання заяви про відмову або після закінчення місячного строку може посвідчити договір купівлі-прода-жу частки спільного майна сторонній особі. Договір купівлі-продажу частки спільного майна сторонній особі може бути посвідчений нотаріусом за наявності відомостей про те, що інші учасники спільної часткової власності відмовились одержати надіслані на їх адресу заяви продавця про його намір продати свою частку. Про цю обставину повинна свідчити зроблена на зворотному повідомленні відмітка органу зв'язку. Договір купівлі-продажу частки спільного майна сторонній особі може бути посвідчений також тоді, коли адреса інших учасників спільної часткової власності невідома. На підтвердження цього пови­нен бути поданий документ відповідного компетентного органу (до­відкової служби, адресного бюро тощо). Заява учасника спільної часткової власності про відмову від пра­ва привілеєвої купівлі або фактична відмова учасника спільної част­кової власності, який протягом одного місяця від дня одержання по­відомлення про намір і умови продажу іншим учасником спільної част­кової власності належної йому частки майна не здійснив свого права на привілеєву купівлю, дійсна протягом трьох місяців. Цей строк об­числюється від дня подання заяви про відмову або дня, наступного за останнім днем зазначеного місячного строку. Про відчуження частки майна, яке підлягає державній реєстрації, нотаріус робить відмітку на правовстановлюючому документі. У тексті договору про відчуження частки майна вказуються ариф­метичні (у простих дробах) частини. У договорі про відчуження власником частки майна за бажанням сторін може бути встановлено порядок користування конкретними частинами. У договорі про відчуження одним з учасників спільної часткової власності належної йому частки майна порядок користування конкрет­ними його частинами може бути вказаний лише за наявності відповід­ної угоди між учасниками спільної часткової власності про порядок користування майном або за їхньою письмовою згодою чи за наявності судового рішення про порядок користування майном (конкретними його частинами). Угода про порядок користування спільним майном або конкретни­ми його частинами, крім того, може бути оформлена шляхом складан­ня самостійного документа, який є невіддільною складовою право-встановлюючого документа (при укладенні угоди щодо порядку ко­ристування майном, яке підлягає реєстрації). Угода може бути укладена між усіма учасниками спільної частко­вої власності або між кількома з них. В останньому випадку необхід­на письмова згода всіх учасників спільної часткової власності про встановлення порядку користування майном або конкретними його ча­стинами. При посвідченні самостійних (без посвідчення договору про відчу­ження) угод про порядок користування майном, яке підлягає обов'яз­ковій державній реєстрації, вимагаються правовстановлюючий доку­мент і у встановлених чинним законодавством випадках довідка­характеристика БТІ, а в місцевостях, де інвентаризація не проведе­на, — довідка виконкому відповідної ради народних депутатів. Пра-вовстановлюючий документ після огляду повертається власнику, а в тексті угоди зазначаються найменування цього документа, номер і дата його видачі та найменування установи, що видала його. Учасники спільної часткової власності мають право укладати уго­ди про встановлення розміру часток або зміну розміру часток, якщо у правовстановлюючому документі розмір часток не зазначений або за­значений неправильно. Така угода може бути оформлена як шляхом складання самостійного документа, так і викладена на правовстанов-люючому документі. Угода про уточнення ідеальних часток жилого будинку (квартири, дачі, садового будинку тощо) подається для державної реєстрації до БТІ в порядку, встановленому чинним законодавством. Така угода є невіддільною складовою правовстановлюючого до­кумента. Спори між учасниками спільної часткової власності щодо зміни розміру часток спільного майна вирішуються в судовому порядку.
» Поиск
» Статистика

18.206.15.215

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

» Карта

free counters
» Форма входа
Copyright MyCorp © 2019Конструктор сайтов - uCoz