onli-films.at.ua
Среда, 21.08.2019, 16:02
» Меню сайта
» Правознавство
1.ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

3.КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

4.КРИМІНАЛІСТИКА

5.ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

6."МАЛА" СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

7.ОБЩАЯ И КРИМИНАЛЬНАЯ СЕКСОЛОГИЯ

8.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

9.АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ ENGLISH FOR LAW STUDENTS

10.СЛОВНИЧОК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

11.КРИМІНОЛОГІЯ

12.ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

13.СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

14.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

15.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

16.МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

17.ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні

18.ТРУДОВІ СПОРИ

ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО УЧАСТІ В РОЗКРИТТІ ЗЛОЧИНІВ. ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО З ОПЕРАТИВНИМИ ТА ЕКСПЕРТНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ У РОЗКРИТТІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ. ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО
   
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ПРИНЦИПИ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ В РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ

Боротьба зі злочинністю передбачає широке залучення громадян до охорони громадського порядку, запобігання та припинення зло­чинів. Участь громадськості в розкритті злочинів сприяє своєчасно­му виявленню тих із них, що готуються чи вже вчинені, з'ясуванню причин і умов, що сприяють їх вчиненню, встановленню осіб, що скоїли злочини, і розшуку злочинців. Залучення громадськості до діяльності правоохоронних органів у сфері розкриття злочинів — важливий фактор зміцнення законності. Представники громадськості, беручи участь у розкритті злочинів, мають право діяти в межах повноважень, які надані їм законом, ста­тутом організації, членами якої вони є, чи іншим нормативним ак­том. Але при цьому вони не можуть підміняти слідчого і оперативних працівників. Використання громадськості, тобто непроцесуальних осіб і орга­нізацій, у розслідуванні злочинів сягає корінням у давнину. На пер­шому етапі розслідування слідчий майже завжди звертається по до­помогу до громадськості, щоб отримати інформацію стосовно події злочину, його учасників і свідків. Подання окремими особами та організаціями допомоги в боротьбі зі злочинністю — громадський обов'язок і законна повинність організацій та їх керівників. Органі­зації повинні брати участь у встановленні причин і умов вчинення злочинів (повідомляти правоохоронні органи, надавати необхідну документацію, виділяти осіб для участі у слідчих діях і підготовчих заходах). Необхідно розрізняти процесуальних і непроцесуальних учасни­ків громадськості в розкритті злочинів. До процесуальних належать поняті, спеціалісти. Відомості щодо них заносять до протоколу слід­чої дії. У слідчих діях беруть участь також інші особи, відомості про яких не вказуються. Зокрема, до ексгумації трупа залучають копачів; для реконструкції обстановки та створення умов експерименту слід­чий залучає столяра, тесляра, пічника; для огляду місця події чи об­шуку з метою розкриття сховищ, для того щоб вилучити сліди разом з підлоговою дошкою, залучають відповідного спеціаліста-виконав-ця. Такі особи є виконавцями певних дій, технічної роботи зі збиран­ня доказів, яку слідчий не зобов'язаний здійснювати самостійно. До таких осіб належать також громадяни, яким слідчий доручає охоро­няти місце події, виконувати окремі операції, не пов'язані з безпосе­редньою участю у слідчих діях. Тому таких осіб доцільно називати учасниками-виконавцями, які не мають процесуальної регламентації. До процесуальних учасників громадськості належать також громад­ський обвинувач і громадський захисник, які уповноважуються від­повідними трудовими колективами підприємств, установ та органі­зацій і висловлюють думку колективу щодо вчиненого злочину, його кваліфікації, а також покарання, яке може бути застосоване до під­судного в судовому засіданні. Залучення громадськості до участі в розслідуванні злочинів може здійснюватися з особистої ініціативи особи чи після запрошення її слідчим або органом дізнання. У першому випадку громадянин діє з власної доброї волі, виконуючи громадський обов'язок, іноді на свій страх і ризик (наприклад, у разі затримання та доставлення в міліцію хулігана чи грабіжника). Якщо особа допомагає органам за запро­шенням слідчого чи оперативного працівника, її діяльність підпоряд­ковується певним принципам залучення громадськості до участі в роз­критті та розслідуванні злочинів, до яких належать:
•     добровільна участь у поданні допомоги органам дізнання та попереднього слідства;
•     забезпечення особистої безпеки осіб, які залучаються до участі у слідчих діях і оперативних заходах;  
•     економність у використанні допомоги громадськості (зокрема, залучати мінімальну кількість громадян для "прочісування" ве­ликих територій з метою огляду, розшуку злочинців тощо);
•     ефективність використання допомоги громадськості, тобто змен­шення витрат усіх видів ресурсів для досягнення бажаних ре­зультатів;
•     припустимість, тобто функції слідчого — порушення криміналь­ної справи та виконання розслідування — не можна передору­чати представникам громадськості. Сприяння та допомога гро­мадськості не стосуються безпосередньо слідчих дій;
•     дії, які доручаються громадськості, мають відповідати мораль­но-етичним нормам, бути гуманними й не суперечити закону. Дотримання перелічених принципів залучення громадськості має стати нормою повсякденної діяльності органів дізнання та поперед­нього слідства.
» Поиск
» Статистика

18.206.15.215

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

» Карта

free counters
» Форма входа
Copyright MyCorp © 2019Конструктор сайтов - uCoz