onli-films.at.ua
Среда, 21.08.2019, 15:16
» Меню сайта
» Правознавство
1.ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

3.КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

4.КРИМІНАЛІСТИКА

5.ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

6."МАЛА" СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

7.ОБЩАЯ И КРИМИНАЛЬНАЯ СЕКСОЛОГИЯ

8.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

9.АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ ENGLISH FOR LAW STUDENTS

10.СЛОВНИЧОК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

11.КРИМІНОЛОГІЯ

12.ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

13.СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

14.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

15.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

16.МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

17.ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні

18.ТРУДОВІ СПОРИ

СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИ КРИМІНАЛІСТИКИ

Спеціальні, або окремі, методи, які застосовують у криміналіс­тиці, поділяються на дві групи: власне криміналістичні та методи інших (природничих і технічних) наук, які використовують здебіль­шого у криміналістичній експертизі. Власне криміналістичні методи створені та обгрунтовані теорією криміналістики або запозичені та перетворені нею спеціально для дослідження криміналістичних об'єктів. До цих методів належать су­дово-фотографічні, трасологічні, судово-балістичні та ін. Наприк­лад, у судовій фотографії розроблено методи сигналетичної (упізна-вальної), вимірювальної, панорамної, стерео- та мікроскопічної, великомасштабної фотозйомки, а також методи фотографічного під­силювання кольорових контрастів, виявлення текстів, які неможливо прочитати, та ін. Розроблено різні методи слідокопіювання у трасології. Широко застосовують методи дактилоскопічної ідентифікації, мікроскопічно­го та профілографічного дослідження мікрорельєфу різних слідів (знарядь злому й інструментів, на кулях, гільзах та ін.). У судовій ба­лістиці широко застосовують методи виявлення та фіксації слідів по­стрілу, ідентифікації зброї за слідами на кулях і гільзах, визначення дистанції пострілу, послідовності виконання пострілів та інші мето­ди судово-балістичної експертизи. У криміналістиці застосовують та­кож різноманітні ефективні методи техніко-криміналістичного до­слідження документів, почеркознавчої експертизи, фотопортретної ідентифікації та кримінальної реєстрації. Поряд з методами й засобами криміналістичної техніки у кримі­налістиці широко застосовують методи криміналістичної тактики й методики розслідування злочинів, зокрема планування розслідуван­ня, аналізу слідчих ситуацій, тактичні прийоми виконання слідчих дій, профілактики злочинів криміналістичними засобами. Джерелом формування криміналістичних методів і засобів є при­родничі, технічні та суспільні науки, а також слідча, судова та експер­тна практика. Методи наукового узагальнення цієї практики (анке­тування, статистичні) також належать до спеціальних. У дослідженні криміналістичних об'єктів широко застосовують методи природничих і технічних наук — фізичні (спектрального ана­лізу, дослідження в інфрачервоних і ультрафіолетових променях, із застосуванням радіоактивних ізотопів, методи електронної та лазер­ної техніки та ін.), хімічного якісного та кількісного мікроаналізу, біологічні, мінералогічні та ін. Часто розкриття злочинів залежить від того, як повно й ефективно у криміналістиці застосовують сучасні досягнення природничих і технічних наук. Як зазначалося, усі методи криміналістики, які рекомендуються для практичного застосування в розкритті злочинів, й особливо ті,   які застосовують у кримінальному судочинстві, мають бути наукови­ми, надійними, економічними, безпечними та етичними. Тому у пра­восудді забороняється використовувати методи, що перебувають на стадії наукової розробки та перевірки, а також антинаукові й ті, що принижують людську гідність.

    Контрольні питання
1.   Методологічні засади криміналістики.
2.   Класифікація методів криміналістики.
3.   Загальнонаукові методи криміналістики.
4.   Методи моделювання та експерименту у криміналістиці.
5.   Спеціальні методи криміналістики.

» Поиск
» Статистика

18.206.15.215

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

» Карта

free counters
» Форма входа
Copyright MyCorp © 2019Конструктор сайтов - uCoz