onli-films.at.ua
Среда, 21.08.2019, 15:10
» Меню сайта
» Правознавство
1.ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

3.КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

4.КРИМІНАЛІСТИКА

5.ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

6."МАЛА" СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

7.ОБЩАЯ И КРИМИНАЛЬНАЯ СЕКСОЛОГИЯ

8.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

9.АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ ENGLISH FOR LAW STUDENTS

10.СЛОВНИЧОК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

11.КРИМІНОЛОГІЯ

12.ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

13.СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

14.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

15.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

16.МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

17.ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні

18.ТРУДОВІ СПОРИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.     Конституція України. — К., 1996.
2.     Земельний кодекс України 1992 р. зі змінами та доповненнями ста­ном на 1 квітня 1998 р. — К.: Право, 1999.
3.     Кодекс про шлюб та сім'ю від 20 червня 1969 р. із змінами та до­повненнями на 30 січня 1996 р.
4.     Цивільний кодекс України від 18 липня 1963 р. із змінами та до­повненнями станом на 1 січня 1999 р.
5.     Цивільний процесуальний кодекс України. — К.: Юрінком Інтер, 1999.
6.     Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 р. // ВВР Ук­раїни. — 1991. — № 20. — Ст. 49.
7.     Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про заста­ву"» від 21 жовтня 1997 р. // ВВР України. — 1998. — № 2.
8.     Закон України "Про заставу" // ВВР України. — 1992. — № 47.
9.     Закон України "Про нотаріат" від 2 вересня 1993 р. // ВВР Украї­ни. — 1993. — № 39. — Ст. 383; 1998. — № 35. — Ст. 241; 2000. — № 32. — Ст. 245; № 50. — Ст. 257.   10.     Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991 р. // ВВР України. — 1991. — № 24. — Ст. 272.
11.     Закон України "Про приватизацію державного майна" від 4 бе­резня 1992 р. в редакції від 19 лютого 1997 р. // ВВР України. — 1997. — № 17. — Ст. 122.  
12.     Законодавство України про нотаріат. Організаційно-правові ос­нови діяльності нотаріату: Зб. офіц. нормат. актів // Бюл. законо­давства і юрид. практики України. — 1998. — № 5.  
13.     Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21 січня 1993 р.  
14.     Декрет Кабінету Міністрів Україні "Про приватизацію земельних ділянок" від 26 грудня 1992 р. № 15-92.
15.     Указ Президента України "Про врегулювання діяльності нотарі­ату в Україні" від 23 серпня 1998 р. № 392/98.  
16.     Указ Президента України "Про впорядкування справлення плати за вчинення нотаріальних дій" від 10 липня 1998 р.
17.     Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1994 р. № 114 // Законодавство України про нотаріат: Бюл. законодав­ства і юрид. практики України. — 1998. — № 5.
18.      Положення про державний нотаріальний архів: Затв. наказом Мін'юсту України від 7 лютого 1994 р. № 8/5 // Законодавство України про нотаріат: Бюл. законодавства і юрид. практики Ук­раїни. — 1998. — № 5.  
19.      Положення про кваліфікаційну комісію нотаріату: Затв. наказом Мін'юсту України від 28 грудня 1993 р. зі змінами і доповнення­ми, внесеними згідно з наказом Мін'юсту України № 89/5 від 25 грудня 1997 р. // Законодавство України про нотаріат: Бюл. за­конодавства і юрид. практики України. — 1998. — № 5.
20.      Положення про порядок видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю: Затв. наказом Мін'юсту України від 20 січня 1994 р. зі змінами, внесеними наказом Мін'юсту України від 25 грудня 1997 р. // Законодавство України про нотаріат: Бюл. законодавства і юрид. практики України. — 1998. — № 5.  
21.      Положення про порядок реєстрації приватної нотарільаної діяль­ності: Затв. наказом Мін'юсту України від 4 березня 1994 р. № 10/5 // Законодавство України про нотаріат: Бюл. законодав­ства і юрид. практики України. — 1998. — № 5.
22.      Положення про постачання, зберігання, облік та звітність витра­чання бланків нотаріальних документів: Затв. наказом Мін'юсту України від 22 січня 1998 р. № 6/5 // Законодавство України про нотаріат: Бюл. законодавства і юрид. практики України. — 1998. — № 5.
23.      Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Затв. наказом Мін'юсту України від 18 червня 1994 р. № 18/5 із змінами, внесеними згідно з наказами Мін'юсту № 21/5 від 12 серпня 1996 р., № 26/5 від 31 березня 1997 р., № 41/5 від 27 травня 1997 р. // Законодавство України про нотаріат: Бюл. за­конодавства і юрид. практики України. — 1998. — № 5.
24.      Наказ Мін'юсту України від 22 січня 1998 р. № 7/5 "Про впро­вадження спеціальних бланків нотаріальних документів нового зразка".
25.      Перелік документів, за якими стягнення провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів: Затв. постано­вою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 р. № 1172.
26.      Порядок посвідчення договорів відчуження земельних ділянок: Затв. наказом Мін'юсту України та Держкомзему України від   6 червня 1996 р. № 14/5, 48 // Законодавство України про нотарі­ат: Бюл. законодавства і юрид. практики України. — 1998. — № 5.  
27.      Промірне положення про порядок надання державними нотаріуса­ми додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчи­нюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного харак­теру: Затв. наказом Мін'юсту України від 4 січня 1998 р. № 3/5.
28.      Рекомендації з окремих питань організації і проведення стажуван­ня осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю: Лист Мін'юсту України від 4 лютого 1994 р. // Законодавство України про нотаріат: Бюл. законодавства і юрид. практики України. — 1998. — № 5.  
29.      Статут Української нотаріальної палати: Затв. Установчою конференцією нотаріусів України 23 квітня 1995 р. зі змінами і до­повненнями до Статуту, затвердженими Третьою конференцією Української нотаріальної палати 9 серпня 1997 р. // Законодав­ство України про нотаріат: Бюл. законодавства і юрид. практики України. — 1998. — № 5.
30.      Молдован В. В. Правоохоронні органи: Опорні конспекти. — К.: Юмана, 1998. 31.    Радзієвська Л. К, Пасічник С. Г. Нотаріат в Україні: Навч. посіб. — К.: Юрінком, 2000. 32.    Фурса С. Я., Фурса Є. І. Нотаріат в Україні. Загальна та особли- ва частини: Навч. посіб. — К.: Вентурі, 1999.
» Поиск
» Статистика

18.206.15.215

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

» Карта

free counters
» Форма входа
Copyright MyCorp © 2019Конструктор сайтов - uCoz