onli-films.at.ua
Среда, 21.08.2019, 15:07
» Меню сайта
» Правознавство
1.ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

3.КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

4.КРИМІНАЛІСТИКА

5.ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

6."МАЛА" СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

7.ОБЩАЯ И КРИМИНАЛЬНАЯ СЕКСОЛОГИЯ

8.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

9.АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ ENGLISH FOR LAW STUDENTS

10.СЛОВНИЧОК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

11.КРИМІНОЛОГІЯ

12.ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

13.СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

14.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

15.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

16.МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

17.ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні

18.ТРУДОВІ СПОРИ

Список використаної та рекомендованої літератури

1.   Конституція України. — К., 1996.
2.   Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 ро­ку // Відомості Верховної Ради України [1]. — 1990.— № 31.
3.   Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року // ВВР. — 1991. — № 33.
4.   Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года // Международные акты о правах человека. — М., 1998.  
5.   Європейська хартія про місцеве самоврядування 1985 року // Віче. — 1993. — № 6.
6.   Общая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года // Между­народные акты о правах человека. — М., 1998.  
7.   Міжнародний пакт про громадянські і політичні права // Права лю­дини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. — Амстердам; К., 1996. 8.   Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 року // ВВР. — 1991. — № 20.
9.   Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991 року // ВВР. — 1991. — № 14.  
10.   Закон України "Про утворення Кабінету Міністрів Української РСР" від 18 квітня 1991 року // ВВР. — 1991. — № 19.
11.   Закон України "Про свободу совісті і релігійні організації" від 23 квітня 1991 року // ВВР. — 1991. — № 25.  
12.   Закон України "Про перелік Міністерств та інші центральні органи державного управління Української РСР" від 13 травня 1991 року // ВВР. — 1991. — № 26.
13.   Закон України "Про арбітражний суд" від 4 червня 1991 року // ВВР. — 1991. — № 36.  
14.   Закон України "Про Всеукраїнський та місцеві референдуми" від 3 липня 1991 року // ВВР. — 1991. — № 33.
15.   Закон України "Про відповідальність за діяльність, спрямовану на порушення територіальної цілісності України" від 11 жовтня 1991 ро­ку // ВВР. — 1991. — № 51.  
16.    Декларація прав національностей України від 1 листопада 1991 року // ВВР. — 1991. — № 53.  
17.    Закон України "Про державний кордон України" від 4 листопада 1991 року // ВВР. — 1991. — № 53.
18.    Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 року // ВВР. — 1991. — № 53.  
19.    Закон України "Про дію міжнародних договорів на території Украї­ни" від 10 грудня 1991 року // ВВР. — 1992. — № 10.  
20.    Закон України "Про основи державної політики у сфері науки і нау­ково-технічної діяльності" від 13 грудня 1991 року // ВВР. — 1992. — № 12.  
21.    Закон України "Про форми власності на землю" від 30 січня 1992 ро­ку // ВВР. — 1992. — № 13.
22.    Основи законодавства України про культуру від 14 лютого 1992 року // ВВР. — 1992. — № 21.  
23.    Закон України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" від 25 березня 1992 року // ВВР. — 1992. — № 27.  
24.    Закон України "Про об'єднання громадян" від 16 червня 1992 року // ВВР. — 1992. — № 34.
25.    Закон України "Про національні меншини в Україні" від 25 червня 1992 року // ВВР. — 1992. — № 36.  
26.    Закон України "Про надзвичайний стан" від 26 червня 1992 року // ВВР. — 1992. — № 37.
27.    Закон України "Про статус народного депутата України" від 22 бе­резня 2001 року // Офіц. вісн. України. — 2001. — № 31.
28.    Закон України "Про статус суддів" від 15 грудня 1992 року // ВВР. — 1993. — № 8.  
29.    Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про статус суддів"» від 21 червня 2001 року // Офіц. вісн. України. — 2001. — № 25 (додаток).
30.    Закон України "Про представництво Президента України в Рес­публіці Крим" від 17 грудня 1992 року // ВВР. — 1993. — № 9.  
31.    Закон України "Про міжнародні договори" від 22 грудня 1993 року // ВВР. — 1994. — № 10.  
32.    Закон України "Про біженців" від 21 червня 2001 року // Офіц. вісн. України. — 2001. — № 25 (додаток).
33.    Закон України "Про органи суддівського самоврядування" від 2 лю­того 1994 року // ВВР. — 1994. — № 22.  
34.    Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про органи суддівського самоврядування"» від 21 червня 2001 року // Офіц. вісн. України. — 2001. — № 25 (додаток).
35.    Закон України "Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію та дисциплінарну відповідальність суддів судів України" від 2 лютого 1994 року // ВВР. — 1994. — № 22.
36.    Закон України "Про правовий статус іноземців" від 4 лютого 1994 ро­ку // ВВР. — 1994. — № 23.  
37.    Закон України "Про статус депутатів місцевих рад народних депу­татів" від 14 лютого 1994 року // ВВР. — 1994. — № 7.  
38.    Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону Україн­ської РСР "Про судоустрій Української РСР"» від 24 лютого 1994 року // ВВР. — 1994. — № 26.
39.    Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про судо­устрій України"» від 21 червня 2001 року // Офіц. вісн. України. — 2001. — № 25 (додаток).
40.    Регламент Верховної Ради України від 27 липня 1994 року // ВВР. — 1994. — № 35.  
41.    Закон України "Про Автономну Республіку Крим" від 17 березня 1995 року // ВВР. — 1995. — №11.
42.  Закон України "Про комітети Верховної Ради України" від 4 квітня 1995 року // ВВР. — 1995. — № 19.  
43.    Закон України "Про освіту" від 23 березня 1996 року // ВВР. — 1996. — № 21.
44.    Закон України "Про внесення змін і доповнень до деяких законо­давчих актів України з прикордонних питань" від 18 червня 1996 ро­ку // ВВР. — 1996. — № 37.  
45.    Закон України "Про Рахункову палату" від 11 липня 1996 року // ВВР. — 1996. — № 24.
46.    Закон України "Про Конституційний Суд України" від 16 жовтня 1996 року // ВВР. — 1996. — № 49.  
47.    Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про арбіт­ражний суд"» від 20 лютого 1997 року // ВВР. — 1997. — № 18.
48.    Закон України "Про громадянство України" від 18 січня 2001 року // Офіц. вісн. України. — 2001. — № 9.  
49.    Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 трав­ня 1997 року // ВВР. — 1997. — № 24.
50.    Закон України «Про внесення змін до статті 17 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу"» від 4 червня 1997 року // ВВР. — 1997. — № 29.
51.  Закон України «Про внесення змін до статті 39 Закону України "Про статус народного депутата України"» від 18 червня 1997 року // ВВР. — 1997. — № 35.
52.    Закон України "Про ратифікацію Європейської хартії місцевого са­моврядування" від 15 липня 1997 року // ВВР. — 1997. — № 38.
53.    Закон України "Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основ­них свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції" від 17 липня 1997 року // ВВР. — 1997. — № 40.
54.    Закон України "Про вибори народних депутатів України" від 24 ве­ресня 1997 року // ВВР. — 1997. — № 43. 55.    Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус народного депутата України"» від 25 вересня 1997 року // ВВР. — 1997. — № 50.
56.    Закон України "Про Центральну виборчу комісію" від 17 грудня 1997 року // ВВР. — 1998. — № 10.
57.    Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23 грудня 1997 року // ВВР. — 1998. — № 10.  
58.    Закон України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, се­лищних, міських голів" від 14 січня 1998 року // ВВР. — 1998. — № 3/4.
59.    Закон України "Про Вищу Раду юстиції" від 15 січня 1998 року // ВВР. — 1998. — № 25.
60.    Закон України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим" від 10 лютого 1998 року // ВВР. — 1998. — № 29.
61.    Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим" від 12 лютого 1998 року // ВВР. — 1998. — № 24.  
62.    Закон України "Про Раду національної безпеки і оборони України" від 5 березня 1998 року // ВВР. — 1998. — № 33.
63.    Закон України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" від 1 грудня 1998 року // ВВР. — 1999. — № 1.
64.    Закон України "Про затвердження Конституції Автономної Респуб­ліки Крим" від 23 грудня 1998 року // ВВР. — 1999. — № 5/6.  
65.    Закон України "Про столицю України місто-герой Київ" від 15 січня 1999 року // ВВР. — 1999. — №11.
66.    Закон України "Про вибори Президента України" від 5 березня 1999 року // ВВР. — 1999. — № 14.
67.    Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 року // ВВР. — 1999. — № 20/21.  
68.    Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяль­ності" від 15 вересня 1999 року // Офіц. вісн. України. — 1999. — № 38.  
69.    Закон України "Про політичні партії в Україні" від 5 квітня 2001 року // Офіц. вісн. України. — 2001. — № 17.
70.  Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" // Офіц. вісн. України. — 2001. — № 26.  
71.  Закон України "Про органи самоорганізації населення" // Офіц. вісн. України. — 2001. — № 32.
72.    Указ Президента України "Про Положення про обласну, Київську, Севастопольську міську державну адміністрацію та Положення про районну, районну у містах Києві та Севастополі державну адмініст­рацію" від 21 серпня 1995 року // Уряд. кур'єр. — 1995. — № 127— 128. — 26 серпня.
73.    Указ Президента України "Про загальне положення про міністер­ство, інший центральний орган державної виконавчої влади Украї­ни" від 12 березня 1996 року // Уряд. кур'єр. — 1996. — № 58/59. — 28 березня.
74.    Указ Президента України "Про затвердження Положення про Адмі­ністрацію Президента України" від 19 лютого 1997 року // Офіц. вісн. України. — 1997. — № 8.
75.    Указ Президента України «Питання організації виконання Закону України "Про громадянство України"» від 27 березня 2001 року // Офіц. вісн. України. — 2001. — № 13. 76.  Указ Президента України "Про чергові заходи щодо дальшого здійс- нення адміністративної реформи в Україні" від 29 травня 2001 року // Офіц. вісн. України. — 2001. — № 22.
77.    Указ Президента України "Про Примірне положення про державно­го секретаря міністерства" від 14 липня 2001 року // Офіц. вісн. Ук­раїни. — 2001. — № 29.
78.    Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження Тимча­сового регламенту Кабінету Міністрів України" від 5 червня 2000 року // Офіц. вісн. України. — 2000. — № 24.
79.    Конституція Автономної Республіки Крим від 21 жовтня 1998 року // ВВР. — 1999. — № 5/6.  
80.    Бабурин С. Н. Территория государства. Правовые и геополитические проблемы. — М., 1997.
81.    Баглай М. В., Туманов В. А. Малая энциклопедия конституционного права. — М., 1998.
82.    Баренбойм П. Первая конституция мира: библейские корни незави­симости суда: Учеб. пособие. — М., 1997.
83.    Біленчук П. Д., Кампо В. М. Практикум з конституційного права Ук­раїни: Навчально-методичні проблеми для студентів. — К., 1998.  
84.    Витрук Н. В. Конституционное правосудие. Судебное конституцион­ное право и процесс: Учеб. пособие. — М., 1998.
85.    Воеводин Л.Д. Юридический статус личности: Учеб. пособие. — М., 1997.
86.  Глущенко П. П. Социально-правовая защита конституционных прав и свобод граждан (теория и практика) / Под ред. В. П. Сальнико­ва. — СПб., 1998.
87.  Головченко В. В., Ковальский В. С. Юридична термінологія: Довід­ник. — К., 1998.
88.  Державно-правова реформа в Україні: Матер. наук.-практич. конф. (листопад 1997 р.). — К., 1997.
89.  Дженіс М., Кей Р., Бредлі Е. Європейське право у галузі прав люди­ни: джерела і практика застосування. — К., 1997.  
90.  Европейская конвенция прав человека и судебная реформа в Ук­раине: Матер. семинаров 6—8 марта в Трускавце и 15—16 мая 1997 г. в Донецке. — Донецк, 1998.  
91.  Європейське конституційне судочинство: Системний тримовний те­заурус (англ., фр., укр.). — К., 1998.  
92.  Законотворення — основна функція парламенту. — К., 1997.
93.  Зиновьев А.В. Основы конституционного права. — СПб., 1996. 94.  Коментар до Конституції України. — К., 1996.
95.  Коментар до Конституції України. — К., 1998. 96.  Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка. — К., 1999.
97.  Конституционное право. — М., 1996. 98.  Конституционное право: Учебник / Под ред. А. Е. Козлова. — М., 1997.  
99. Конституционное право: Учебник / Под ред. В. В. Лазарева. — М., 1998.
100. Конституционное право Российской федерации: Учебник. — М., 1998.  
101.  Конституция, закон, подзаконный акт. — М., 1994.
102.  Конституція України — основа подальшого розвитку законодав­ства. — К., 1997.  
103.  Конституція України — Основний Закон суспільства, держави, лю­дини: Наук.-метод. рекомендації. — К., 1998.
104.  Кравченко В. В., Сербан Ф. І. Конституційне право України (тема­тичний словник термінів та визначень). — К., 1996.
105.  Левин Л. Права человека: Вопросы и ответы. — М., 1996.  
106.  Лисенков С. Л. Конституція України: Матеріали до вивчення. — К., 1997.
107.  Лучин В. О. Конституционные нормы и правоотношения: Учеб. по­собие. — М., 1997.
108.  Малый А. Ф. Конституционное право России: Учеб. пособие в схе­мах. — М., 1998.  
109.  Медведчук В. Сучасна українська національна ідея і питання держа­вотворення. — К., 1997.
110.  Международные акты о правах человека: Сб. документов. — М., 1998. 111. Мелащенко В. Ф. Основи конституційного права України. — К., 1995.
112.  Молдован В. В. Судоустрій України: опорні конспекти: Навч. посіб. для студ. юрид. вузів та факультетів. — К., 1996.  
113.  Молдован В. В., Мелащенко В. Ф. Конституційне право: Опорні кон­спекти. — К., 1996.
114.  Основи конституційного права України. — К., 1997.  
115.  Перша Конституція України Гетьмана Пилипа Орлика. — К., 1994.
116.  Політична система органів України: особливості становлення, тен­денції розвитку. — К., 1998.
117.  Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. — Амстердам; К., 1996.
118.  Правознавство. — Львів, 1995.
119.  Светова С. Практика парламентаризму: Програма сприяння парла­ментові України. — К., 1997.  
120.  Тодика Ю. М., Клименко Г.Б. Основи конституційного права Украї­ни. — X., 1998.
121.  Тодика Ю. М. Конституція України: проблеми теорії і практики: Моногр. — X., 2000. [1]Відомості Верховної Ради України — ВВР.  
» Поиск
» Статистика

18.206.15.215

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

» Карта

free counters
» Форма входа
Copyright MyCorp © 2019Конструктор сайтов - uCoz