onli-films.at.ua
Среда, 21.08.2019, 15:28
» Меню сайта
» Правознавство
1.ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

3.КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

4.КРИМІНАЛІСТИКА

5.ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

6."МАЛА" СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

7.ОБЩАЯ И КРИМИНАЛЬНАЯ СЕКСОЛОГИЯ

8.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

9.АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ ENGLISH FOR LAW STUDENTS

10.СЛОВНИЧОК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

11.КРИМІНОЛОГІЯ

12.ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

13.СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

14.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

15.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

16.МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

17.ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні

18.ТРУДОВІ СПОРИ

Вчинення морських протестів

Закон не розкриває поняття події, з якою може бути заявлений морський протест. З практики випливає, що це насамперед події, які мають характер непереборної сили або такі, що виникли внаслідок не­безпеки і непередбачених випадків на морі, тобто такі події, що мо­жуть стати причиною пошкодження судна й вантажу та завдати знач­них збитків. Для вчинення морського протесту достатньо мати припущення про виникнення збитків від певної події. На момент заяви морського про­тесту капітану не обов'язково знати, що виникли збитки. Заява про морський протест подається нотаріусу в порту України незалежно від того, де звернувся до нього капітан судна — у кінцево­му пункті рейсу або у проміжному порту. Морський протест може бути заявлений, якщо подія сталася під час плавання або під час стоянки в порту. Заяву про морський протест капітан судна подає особисто, дію­чи водночас і як посадова особа, службовець, і як представник суд­новласника. Нотаріуси з метою забезпечення доказів для охорони прав і закон­них інтересів судновласника приймають заяву капітана судна про подію, що сталася під час плавання або стоянки судна і яка може ста­ти підставою для пред'явлення майнових вимог до судновласника. Заява про морський протест повинна містити опис подій, що стали­ся, і заходів, ужитих капітаном щодо забезпечення охорони довірено­го йому майна. На підтвердження обставин, викладених у заяві про морський про­тест, нотаріусу в межах строків, встановлених чинним законодав­ством, повинно бути подано для огляду судновий журнал і засвідчену капітаном виписку із суднового журналу. Заява про морський протест має бути подана нотаріусу в порту Ук­раїни у строки, встановлені чинним законодавством України. Якщо подати заяву про морський протест у встановлені строки не­можливо, то про причини цього повинно бути зазначено в заяві про морський протест. Нотаріус на підставі заяви капітана, даних суднового журналу, а також опитування капітана і щонайменше чотирьох свідків з числа членів суднової команди, у тому числі двох, які належать до осіб ко­мандного складу, складає акт про морський протест і засвідчує його власним підписом і печаткою. Примірник акта видається капітану або уповноваженій ним особі, а другий примірник із заявою капітана та випискою із суднового жур­налу залишається у справах державної нотаріальної контори або при­ватного нотаріуса. На прохання капітана може бути видано кілька ідентичних при­мірників акта морських протестів. У такому разі державне мито стя­гується додатково за кожний примірник акта, і кожний з них реєст­рується під окремим номером. Акт про морський протест за заявою капітана іноземного судна складається за участю перекладача. При цьому в акті про морський протест додатково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові перекла­дача і його місце проживання, а також підписана ним заява про зроб­лений переказ з однієї мови на іншу свідчень капітана і свідків, а та­кож акта про морський протест.
» Поиск
» Статистика

18.206.15.215

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

» Карта

free counters
» Форма входа
Copyright MyCorp © 2019Конструктор сайтов - uCoz