onli-films.at.ua
Среда, 21.08.2019, 15:08
» Меню сайта
» Правознавство
1.ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

3.КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

4.КРИМІНАЛІСТИКА

5.ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

6."МАЛА" СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

7.ОБЩАЯ И КРИМИНАЛЬНАЯ СЕКСОЛОГИЯ

8.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

9.АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ ENGLISH FOR LAW STUDENTS

10.СЛОВНИЧОК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

11.КРИМІНОЛОГІЯ

12.ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

13.СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

14.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

15.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

16.МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

17.ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні

18.ТРУДОВІ СПОРИ

Вступ  

Мета пропонованого конспекту лекцій — допомогти сту­дентам на основі глибокого вивчення ними Конституції Ук­раїни, законів України, інших джерел права (у тому числі й актів міжнародного права) засвоїти основні засади конститу­ційного ладу України, правового статусу людини та громадя­нина, державного й територіального устрою України, системи, принципи організації та діяльності органів державної влади й місцевого самоврядування в Україні; глибоко усвідомити кон­ституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина перед державою й суспільством; сформувати стійкі переконан­ня в необхідності жити й працювати за нормами Конституції України, інших законів України; виробити вміння й навички використання норм Конституції України, інших законодавчих актів у практичній діяльності. Конституційне право України є визначальною галуззю (під­системою) національної правової системи, яка охоплює су­купність правових норм, що встановлені й охороняються дер­жавою, і разом з тим відрізняється від інших галузей права насамперед особливостями тієї сфери суспільних відносин, на регулювання якої спрямовані його норми. Предметом правового регулювання конституційного права є суспільні відносини, які виникають і діють у процесі здій­снення основ повновладдя народу України. Серед інститутів конституційного права пріоритетними є інститути основ конституційного ладу, конституційно-право­вого становища особи — конституційних прав, свобод та обо­в'язків людини і громадянина в Україні, держави в цілому та інститутів її органів: Верховної Ради України, Президента Ук­раїни, Кабінету Міністрів України, судової системи. Значну увагу приділено місцевому самоврядуванню, територіальному устрою. Вивчення курсу "Конституційне право України" допоможе студентам оволодіти іншими навчальними дисциплінами й сприятиме професійному формуванню у них правової свідо­мості та правової культури, національної ідеології, поваги до Конституції, законів, до держави та її символів.
» Поиск
» Статистика

18.206.15.215

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

» Карта

free counters
» Форма входа
Copyright MyCorp © 2019Конструктор сайтов - uCoz