onli-films.at.ua
Воскресенье, 23.02.2020, 14:39
» Меню сайта
» Правознавство
1.ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

3.КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

4.КРИМІНАЛІСТИКА

5.ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

6."МАЛА" СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

7.ОБЩАЯ И КРИМИНАЛЬНАЯ СЕКСОЛОГИЯ

8.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

9.АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ ENGLISH FOR LAW STUDENTS

10.СЛОВНИЧОК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

11.КРИМІНОЛОГІЯ

12.ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

13.СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

14.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

15.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

16.МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

17.ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні

18.ТРУДОВІ СПОРИ


МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО:

теоретичні та прикладні аспектиВидання є однією з перших спроб теоретичного осмислення феномену міжнарод­ного приватного права в аспекті матеріального врегулювання відносин у сфері міжна­родної торгівлі, а також виявлення та інкорпорації його норм. Відповідно воно містить дві частини — теоретичну та прикладну. У теоретичній частині міжнародне приватне право досліджується, виходячи з його природи. Розроблено новий конструктивний (практично-результативний) підхід до побудови оптимальної моделі приватноправо­вого регулювання міжнародної торгової діяльності, запропоновано методологічні за­сади цієї діяльності, які можуть застосовуватися в процесі законотворчості. У прик­ладній частині на основі системного підходу розглянуто інкорпоровані об'єкти конк­ретних правовідносин у міжнародному приватному праві. Для науковців, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також для фахівців-практиків, які працюють у законотворчій і правозастосовчій сферах.


ЗМІСТ


Передмова   

Розділ 1.  Деякі положення теорії та методології приватного права    

Приватне право як сталий термін у правознавстві   

Сутність поняття "право"   

Гносеологія приватного права та класифікації в ньому  

1.2.    Заперечення існування приватного права в колишньому СРСР   

1.3.    Реформування права в Україні  

Проблеми приватного і публічного права та механізми їх розв'язання   

Методологія приватного права     

Розділ 2.  Сутність, принципи та методи міжнародного приватного права  

2.1. Предмет міжнародного приватного права  

2.2. Принципи та методи міжнародного приватного права   

2.3. Способи розв'язання колізій за міжнародним приватним правом   

2.4. Кваліфікація норм міжнародного приватного права. Його система і джерела  

Розділ 3.  Суб'єкти міжнародного приватного права   

3.1. Правовий статус іноземних фізичних осіб та осіб без громадянства в Україні    

3.2.      Юридичні особи у міжнародному приватному праві  

3.3.      Правовий статус юридичних осіб  

Розділ 4.  Право власності у міжнародному приватному праві  

4.1.    Сутність права власності та його правове регулювання  

4.2.    Правове регулювання права власності в Україні    

Розділ 5.  Приватно-та публічно-правові засади матеріальної частини міжнародного приватного права  

5.1.    Міжнародні та національні правові засади у здійсненні інвестиційної діяльності  

Поняття інвестицій

Види іноземних інвестицій   

Реєстрація іноземних інвестицій   

Іноземні інвестори  

Інвестування за межі України   

Захист іноземних інвестицій у міжнародному приватному праві  

5.2.    Право інтелектуальної власності                                                   

Сутність інтелектуальної власності

Міжнародні правові документи у сфері інтелектуальної власності  

Форми правової охорони права інтелектуальної власності   

Процедура реєстрації прав на торговельні марки  

Захист права інтелектуальної власності  

Переміщення інтелектуальної власності через кордон  

Інтелектуальна власність у формуванні статутних фондів акціонерних товариств  

5.3.    Міжнародно-правове регулювання ринку цінних паперів   

Поняття цінних паперів та їх основні види   

Регулятивна інфраструктура фондового ринку  

Міжнародна організація комісій з цінних паперів та організація міжнародного співробітництва 

Стандарти регулювання ринку цінних паперів у Європейському співтоваристві  

Адаптація українського законодавства до міжнародних стандартів регулювання фондового ринку  

5.4.    Подвійне оподаткування                                                                

Визначення проблеми подвійного оподаткування  

Зміст та термінологія договору про уникнення подвійного оподаткування  

Оподаткування прибутку в угодах про запобігання подвійному оподаткуванню 

5.5.    Зовнішньоекономічні договори                                                    

Джерела права у сфері регулювання зовнішньоекономічної діяльності  

Форма, зміст і порядок укладання зовнішньоекономіного договору (контракту) 

Правове регулювання договору (контракту) міжнародної торгівлі-продажу товарів. Віденська конвенція  

Бартерні договори 

Торгові звичаї  

5.6.    Правові засади міжнародних розрахунків                                    

Загальні положення

Акредитив у міжнародних розрахунках  

Інкасо в міжнародних розрахунках 

Банківська гарантія  

Векселі та чеки

5.7.    Приватноправове регулювання міжнародних перевезень  

Залізничний транспорт 

Автомобільний транспорт

Морський транспорт  

Повітряний транспорт

Транспорт внутрішніх водойм

5.8. Міжнародна пошта   

Джерела внутрішнього транспортного права України  

Договір міжнародної експедиції  

Державні закупівлі. Міжнародні аспекти   

Розділ 6. Міжнародний цивільний процес

6.1. і міжнародний комерційний арбітраж  

Міжнародний цивільний процес і нотаріальні дії  

Цивільний процес. Загальні положення  

Конвенції про правову допомогу між державами   

Двосторонні договори про правову допомогу   

Виконання в Україні рішень іноземних судів   

Конвенції з цивільного процесу в Раді

Європи 

6.2. Нотаріальні дії

Міжнародний комерційний арбітраж  

Міжнародні документи нормативного характеру  

Міжнародні документи ненормативного характеру   

Міжнародно-правові норми і стандарти у міжнародних комерційних арбітражах   

Порядок приведення у виконання іноземних арбітражних рішень. Екзекватура  

Література   


The scientific publication is one of the first attempts of theoretical interpretation of the phenomenon of private international law, in particular, of material regulation of relation­ships in the sphere of international trade, as well as of exposure and incorporation of its rules and standards. Accordingly, it is composed of two parts — theoretical and applied ones. In its theoretical part private international law is examined based on its nature. A new constructive (practical and effective) approach was developed to building an optimal model of private-legal regulation of international trading activities. The publication suggests methodological principles of such activities able to be used in the law-making process. The applied part considers incorporated objects of specific legal relationships on the basis of a systems approach. It is meant for scientists and researchers, graduates and postgraduates of higher educa­tional establishments, as well as for practitioners working in the legislative and law-enforcement areas.  


» Поиск
» Статистика

3.94.202.172

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

» Карта

free counters
» Форма входа
Copyright MyCorp © 2020Конструктор сайтов - uCoz